Elektroniske kursbevis for gjennomført HMS opplæring iht. Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav

Hmsbevis.no er utviklet i et samarbeid med skole og næringsliv. Hensikten er å sikre en enkel og tilgjengelig elektronisk dokumentasjon av HMS opplæring gjennomført på skole til bruk for elever i overgangen fra skole til lærebedrift.

I hmsbevis.no kan eleven søke om YFF og lærlingplass via e-post hos registrerte bedrifter i hmsbevis.no.

Kursbevis fra eleven genereres automatisk med søknad til bedrift.

Fordeler ved bruk av hmsbevis.no

For elevene

 • Alltid tilgang til oppdatert kursbevis som bransjen anerkjenner.
 • Enklere å forholde seg til et digitalt bevis som alltid er tilgjengelig, kontra dagens papirbaserte løsning.
 • Tilgang til søkefunksjon som gjør det enkelt og eektivt å søke læreplass/utplassering hos over 300 bedrifter.HMS-beviset følger automatisk med.

For lærerne

 • Full kontroll på progresjon og godkjente kurs på alle elevene.
 • Kursmateriall fra Byggenæringens forlag er inkludert i løsningen
 • Elevene kan selv hente ut bevisene sine uten at lærerne trenger å involveres.

For næringslivet

 • Alle søkere til læreplass / utplassering kommer med ferdig dokument HMS opplæring. Næringslivet slipper å sende kandidatene på nye kurs / resertisering som gir store besparelser.
 • HMS bevisene vil være tilgjengelig for elevene i ere år etter endt utdanning. Ved søknad om fast stilling eller skifte av arbeidsgiver, vil bevisene fortsatt gi den samme besparelsen.

For fylket

 • Kostnadseektiv løsning skreddersydd for fylkets skoler. Utarbeidet i samarbeid med skolene og næringslivet.
 • Skybasert løsning uten behov for installasjon eller kostbare integrasjoner.
 • Moderne teknisk løsning bygget på åpen kildekode.
 • Profesjonell utvikling og drift via langsiktige samarbeidsavtaler med anerkjent IT-leverandør.
 • Trygg og sikker håndtering av data.

Teknisk informasjon

Den tekniske løsningen er utarbeidet via vår leverandør Ny Media AS. Løsningen er bygget på Open Source løsningen “Drupal”. Hele infrastrukturen ligger i et profesjonelt driftsmiljø hos Amazons skytjeneste (AWS - Amazon Web Services). Løsningen krever ingen lokal installasjon, ingen tilpasning pr. skole. Det er også minimale behov for opplæring da løsningen oppleves som brukervennlig og selvforklarende. Det er inngått en langsiktig avtale som sikrer tilgang til HMS bevisene i minimum 5 år.

stein
Charlottenlund vgs. har i mange år jobbet med HMS opplæring av elever på bygg- og anleggsteknikk. Hmsbevis.no har løst utfordringen med en enkel og tilgjengelig dokumentasjon for elev og lærer, også når elevene er ferdige med VG2. Hmsbevis.no har også tilgjengelig kursmateriell utviklet av Byggenæringens forlag, som setter kvalitetsstandarden for innholdet i opplæringen. Dette gjør oss sikker på at vi gir HMS opplæring i tråd med byggenæringens krav for sine nye lærlinger.
Stein Roger Husås Fagleder bygg- og anleggsteknikk. Charlottenlund vgs.
torgeir
Veidekke har i flere år mottatt søkere til læreplass som mangler dokumentasjon på HMS opplæring, eller at dokumentasjonen er så mangelfull at vi ikke kan godkjenne den. Hmsbevis.no med en felles mal og registrering av opplæring vil være svært nyttig for oss. Dette er meget bra og vil hjelpe Entreprenørene ved inntak av nye lærlinger og skoleelever. Søkere til læreplass som har HMS opplæring dokumentert vil bli prioritert av Veidekke i utvelgelse av nye lærlinger.
Torgeir Ekseth HMS-leder. Veidekke Entreprenør AS Distrikt Trondheim