Elektroniske kursbevis for gjennomført HMS opplæring iht. Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav

Hmsbevis.no er utviklet i et samarbeid med skole og næringsliv. Hensikten er å sikre en enkel og tilgjengelig elektronisk dokumentasjon av HMS opplæring gjennomført på skole til bruk for elever i overgangen fra skole til lærebedrift.

I hmsbevis.no kan eleven søke om YFF og lærlingplass via e-post hos registrerte bedrifter i hmsbevis.no.

Kursbevis fra eleven genereres automatisk med søknad til bedrift.

stein
Charlottenlund vgs. har i mange år jobbet med HMS opplæring av elever på bygg- og anleggsteknikk. Hmsbevis.no har løst utfordringen med en enkel og tilgjengelig dokumentasjon for elev og lærer, også når elevene er ferdige med VG2. Hmsbevis.no har også tilgjengelig kursmateriell utviklet av Byggenæringens forlag, som setter kvalitetsstandarden for innholdet i opplæringen. Dette gjør oss sikker på at vi gir HMS opplæring i tråd med byggenæringens krav for sine nye lærlinger.
Stein Roger Husås Fagleder bygg- og anleggsteknikk. Charlottenlund vgs.
torgeir
Veidekke har i flere år mottatt søkere til læreplass som mangler dokumentasjon på HMS opplæring, eller at dokumentasjonen er så mangelfull at vi ikke kan godkjenne den. Hmsbevis.no med en felles mal og registrering av opplæring vil være svært nyttig for oss. Dette er meget bra og vil hjelpe Entreprenørene ved inntak av nye lærlinger og skoleelever. Søkere til læreplass som har HMS opplæring dokumentert vil bli prioritert av Veidekke i utvelgelse av nye lærlinger.
Torgeir Ekseth HMS-leder. Veidekke Entreprenør AS Distrikt Trondheim